Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Miss Tessy webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Eladó) adatai

Cég neve: Motherlove Kft.

Székhely címe: 7030 Paks, Pollack M. u. 30

Cégjegyzékszám: 17-09-013906

Cég statisztikai számjele: 32473120-8690-113-17

Adószám: 32473120-1-17

Számlavezető Bank: K&H
Bankszámlaszám: 10404326-50527049-76821004

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 2550/0

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-113150/2017.

A Webáruház adatai

Webáruház neve: Miss Tessy

A Webáruház címe: www.misstessy.com/hu

Kapcsolattartó: Németh-Etessy Zsanett

Telefon: 0620/4390673
E-mail: info@misstessy.com

Az ÁSZF elfogadása

 1. A regisztráció illetve vásárlás feltétele, hogy a vevő elfogadja az ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti adásvételi szerződés (továbbiakban Szerződés) jön létre az Eladó és a Vevő között. A Webáruházban történő böngészéshez nincsen szükség regisztrációra és a Webáruházba történő bejelentkezésre.
 1. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései

 

 1. Regisztráció
 2. Bejelentkezés a Webáruházba
 3. A megrendelés összeállítása, a kiválasztott termékek kosárba helyezése
 4. A szállítási és számlázási cím megadása
 5. A szállítási, fizetési módok beállítása
 6. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
 7. A megrendelés elküldése

A megrendelés elküldését követő 48 órán belül az Eladó a megrendelésről visszaigazolást küld a Vevőnek a regisztráció során megadott e-mail címre. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a megrendelés leadásától számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, az Eladó és a Vevő között nem jön létre a Szerződés.

Hibásan leadott rendelés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Eladóval.

A Szerződés létrejötte

 1. Ha a Vevő a megrendelést elküldi, és az Eladó a megrendelést e-mailben visszaigazolja, akkor adásvételi szerződés (továbbiakban Szerződés) jön létre az Eladó és a Vevő között.
 1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül és arra a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
 1. A Szerződés magyar nyelven jön létre, azt az Eladó elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Vevő számára a Webáruházba történő bejelentkezés után a Szerződés hozzáférhető, a Szerződést elolvashatja, elmentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a Vevő megtekintheti a Webáruházban kapható termék bemutató oldalain. Egyéni paraméterek alapján megrendelt termék esetén a termék mellett megjelent képek illusztrációként szolgálnak, a valóságos termék megjelenésétől eltérhetnek. Egyedi, kézzel készült, személyre szóló terméket, saját terveink alapján előre, vagy egyéni megrendelésre készítünk.

A termék elkészülési ideje

Termékeink között késztermékek, illetve egyedi megrendelés alapján elkészített termékek találhatóak. Azon termékeknek, amelyek nincsenek raktáron, a szállítás várható határideje 15-30 nap lehet. Ezt az időt az adott, raktárkészleten nem levő termékcsoportoknál külön is jelezzük. Ha egy alapanyagot nem tudunk a Vevő által választott színben/minőségben/mintázatban beszerezni, akkor ezt is tudatjuk, hogy más színt, anyagot választhasson.

Árak

A Webáruházban közzétett árak általános forgalmi adóval növelt, bruttó árak, amelyek már tartalmazzák a termék árát is, azonban nem tartalmazzák a szállítási költséget. A számla a termék általános forgalmi adóval növelt bruttó árát + a szállítási költséget tartalmazza. A szállítási díjak a megrendelés során adódnak a megrendeléshez. 30.000 Ft feletti megrendelés esetén az Eladó szállítási díjat nem számít fel, a házhozszállítás ingyenes.

Kiszállítás, személyes átvétel

 1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók
 1. A termékek kiszállítását az Eladó a Vevővel előre egyeztetett időpontban végzi.
 1. A Vevő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Részletesebben a szállítási és fizetési feltételekről itt olvashat.

Fizetési módok

 1. Személyesen, készpénzben a termék átvételével egyidejűleg (utánvétel)
 2.  Banki átutalás (előre utalás)
 3. online bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Elállási jog

A Vevő a termék átvételét követő 14 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) c) pontja alapján a Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan termék esetén, ami a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak. A Webáruház kínálatában a Vevő egyedi megrendelése alapján készült, névvel, egyedi felirattal, saját kérésére előállított termékek tekintetében nem gyakorolható az elállás joga, ezzel a Vevő csak a késztermék esetén élhet.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton ) az alábbi címek valamelyikére: 7030 Paks, Pollack M. u. 30 vagy info@misstessy.com.

Elállási nyilatkozat minta

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Miss Tessy, 7030 Paks, Pollack M. u. 30.

Alulírott                   kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja : ………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kelt:……………………………………………………….

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.) Az Eladó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Az Eladó a visszatérítést mindaddig jogosult visszatartani, amíg a terméket vissza nem kapta, vagy a Vevő hitelt érdemlően nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte. A Vevő köteles az Eladónak a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Jótállás

Az Eladót a termékre vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával kezdődik és a termék átadásától számított 6 hónapig tart.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:

elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.

ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vevő köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatossági és a Termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállás nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Szavatosság

Kellékszavatosság

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a vételár arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a Szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

A Vevő közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként az Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Az Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A Polgári Törvénykönyv értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 

 1. Személyes bejelentés

 

A Vevő bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét az Eladónál.

Személyes bejelentés esetén az Eladó a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben a következőket rögzíti:

 • a vásárló nevét,
 • címét,
 • a termék megnevezését,
 • vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, valamint
 • a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

 1. Írásban történő bejelentés

 

A Vevő bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (7030 Paks, Pollack M. u. 30) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (info@misstessy.com).

Írásban történő bejelentés esetén a levélnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a vásárló nevét,
 • címét,
 • a termék megnevezését,
 • vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását, valamint
 • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Ajándékutalvány használata:

 • A Miss Tessy ajándékutalvány kizárólag online vásárolható meg.
 • Kérjük, gondosan őrizze az utalvány azonosító kódját, mert az illetéktelen felhasználásból fakadó kárért felelősséget  nem vállalunk.
 • Az ajándékutalvány és a hozzátartozó kuponkód a megjelölt határidőig érvényes, ezt követően az utalvány és a kártyán szereplő összeg felhasználása nem lehetséges.
 • Az utalványon szereplő kód kizárólag egy alkalommal használható fel, a rendelés véglegesítésével érvényét veszti.
 • Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható, a felhasználása csak egy összegben lehetséges, a fel nem használt összegrész elvész.
 • Ha a választott termék vagy termékek ára meghaladja a kártyán feltüntetett összeget, a fennmaradó részt a megrendelő utánvétes fizetési móddal a futárnak egyenlítheti ki.
 • Az utalványon elhelyezett összeget a weboldal Kosár menüpontjában található kuponkód-mezőbe írt kóddal használhatja fel.

Adatvédelem

Az Eladó regisztráció és megrendelés esetén kizárólag azokat az adatokat kéri a Vevőtől, amelyek feltétlenül szükségesek a megrendelés lebonyolításához. Az Eladó ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki, kivéve azokat az adatokat, amelyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. A Vevő az adatainak az Eladó rendszeréből való törlését a Webáruház emailjén keresztül kérheti (info@misstessy.com).

Egyéb jogszabályok

A fogyasztó és vállalkozás között szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26) Korm. rendelet

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, ill. rendeletek eléréséhez kérem látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára.